De provincie Gelderland en Probos willen de rijke cultuurhistorie in de (oude) bossen van de Veluwe voor het voetlicht brengen. Hierbij gaat het niet alleen om bossen van voor 1850, maar ook om jongere bossen met een rijk historisch erfgoed. In 2010 is daarom op tal van manieren aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de Veluwse bossen. Op 1 april 2010 vond op Kroondomein Het Loo het drukbezochte symposium ‘Dansende bomen en oude bossen - Cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe‘ plaats. Daarnaast heeft de provincie in augustus 2010 subsidie toegekend aan zeventien uitvoeringsprojecten op de Veluwe waarin historische elementen of structuren in het bos worden behouden, geaccentueerd, gerestaureerd of gereconstrueerd, of waarbij op een andere wijze de historie van het bosgebied tastbaar en beleefbaar wordt gemaakt.

In 2012 worden de uitvoeringsprojecten afgesloten. Op 4 oktober 2012 wordt op landgoed Tongeren in Epe een afsluitend symposium gehouden waarbij onder meer wordt teruggeblikt op de projecten.

Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland, de uitvoering is in handen van Stichting Probos.