Houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking

11 januari 2016

In het gebied Zuidelijke Baronie (gemeenten Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze Rijen) zijn kalverhouders bezig een coöperatie op te richten met de Agrarische Natuurvereniging om lokale biomassa te verwaarden via biomassaketels op hun bedrijf. Met de teelt van eigen biomassa in de vorm van Korte Omloop Hout (KOH) en miscanthus op laagwaardige landbouwpercelen en/of tijdelijke beschikbare bedrijventerreinen verwachten de initiatiefnemers de kwaliteit en het aanbod van lokale biomassa te kunnen verbeteren. ZLTO en Probos zijn gevraagd om een businesscase voor de biomassateelt op deze terreinen op te stellen.

Daarnaast organiseren ZLTO en Probos een cross sectoraal schakelevent over de vraag “Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?“. Doel is om met spelers uit de keten (agrariërs, biomassahandelaren, gemeenten, terreinbeheerders) te delen wat de mogelijkheden zijn van lokale biomassateelt van Korte Omloop Hout (KOH) en miscanthus op tijdelijk onbenutte bedrijventerreinen en (laag)waardige landbouwpercelen ten behoeve van warmteproductie in biomassaketels bij lokale agrariërs.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Ton van Korven (ZLTO)
opdrachtgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
periode van uitvoering: 2016

Resultaten

evenement:
in de pers:

© Probos , all rights reserved