Symposium biomassa en gemeenten

03 oktober 2016

In veel gemeenten liggen kansen om biomassa te benutten voor de opwekking van warmte in bijvoorbeeld stadsverwarming, bedrijfsgebouwen of zwembaden. Ook kunnen (deels nu nog onbenutte) stromen biomassa die vrijkomen binnen gemeenten worden gebruikt om hernieuwbare warmte, elektriciteit en op termijn hoogwaardige biobased materialen en chemicaliën te produceren. Hiermee kunnen gemeenten concreet invulling geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en hun ambities om klimaatneutraal te worden.

Echter, op de weg van beleid naar concrete realisatie van biomassaprojecten lopen gemeenten samen met andere initiatiefnemers tegen tal van praktische knelpunten en vragen aan. Hoe organiseer ik de keten van biomassa-inzameling tot warmteopwekking? Gaat oogst van biomassa niet ten koste van de landschapskwaliteit en biodiversiteit? Hoe kom ik tot een rendabele businesscase? Hoe communiceer ik richting mijn inwoners en omwonenden? Hoe zorg ik voor bestuurlijk draagvlak? Hoe zorg ik dat er ook op lange termijn voldoende biomassa is? Hoe ga ik om met biomassa in aanbestedingen voor groenonderhoud?
Om antwoord te geven op (een deel van) deze vragen organiseert Probos samen met Wageningen Environmental Research (Alterra) op 1 november 2016 in Ede het symposium ‘Gemeenten en houtige biomassa: van beleid naar realisatie’

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Natuurnetwerk Gemeenten
periode van uitvoering: 2016

Resultaten

Symposium Gemeenten en houtige biomassa: van beleid naar realisatie
1 november 2016 te Ede

© Probos , all rights reserved