Skip to main content

Ontwikkeling infographics houtige biomassa

04 december 2016

Met name rondom de inzet van houtige biomassa voor energieopwekking vinden er volop discussies plaats. Deze discussie draaien vaak rondom de duurzaamheidsthema’s beschikbaarheid, transport en cascadering (laagwaardige t.o.v. hoogwaardige toepassing).

Tijdens presentaties wordt RVO, maar ook ambtenaren van ministeries, provincies en gemeenten en andere stakeholders rondom dit thema zeer regelmatig geconfronteerd met tegenstanders van de inzet van houtige biomassa. Daarbij wordt dan met name de duurzaamheid ervan in twijfel getrokken. De argumenten die daarbij naar voren worden gebracht, zijn op dit moment moeilijk op een laagdrempelige manier te weerleggen. Er is daarom behoefte aan een laagdrempelige informatiebron of -bronnen rondom dit thema. RVO heeft daarom aan Probos en Studio Lakmoes de opdracht verleeend voor het ontwikkelen drie infographics rondom dit thema.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Fons Voncken
opdrachtgever(s): RVO
periode van uitvoering: 2016-2017

Resultaten

rapport
Infographics