Ontwikkelen infographics biomassa-issues

02 april 2018

Bij het initiëren van houtverbrandingsprojecten op regionale schaal, en groter, met de inzet van houtige biomassa voor energieproductie en de biobased economie worden een drietal duurzaamheidsissues vaak opgeworpen als zorgpunt.

  1. Carbon debt en parity bij bosbeheer alsmede bij houtstromen uit landschapsbeheer en uit de bebouwde omgeving;
  2. Bodemkwaliteit in NL bossen, en ook bij verwijdering van hout bij landschapsbeheer en uit de bebouwde omgeving;
  3. LULUCF.

Meestal blijkt dat onduidelijkheid over de drie hierboven genoemde begrippen aan de basis te liggen van misverstanden en de stellingname in discussies. RVO wenst in deze discussie graag op een toegankelijke manier duidelijkheid te geven in de feitelijke begrippen en hun praktische effecten bij houtoogst, zodat stakeholders en RVO-ers zelf hiervan gebruik kunnen maken. RVO heeft daarom aan Probos gevraagd een offerte uit te brengen voor de ontwikkeling van 3 infographics rondom deze drie duurzaamheidsissues.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Martijn Boosten en Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): RVO
periode van uitvoering: 2018

Resultaat

rapport:
Infographics:

© Probos , all rights reserved