Skip to main content

Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland

01 september 2018

Dit project dat door BEON, Borgman Beheer, BTG, IGEV en Probos wordt uitgevoerd, is erop gericht gemeenten bij te staan bij het vinden van een verantwoorde inzet van biomassa bij de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in Gelderland. Door objectieve informatie te verzamelen, bijeenkomsten te organiseren en het verstrekken van adviezen, wordt een bijdrage geleverd aan de zoektocht naar oplossingen voor de dilemma’s waar gemeenten voor staan bij de opstelling van warmteplannen, het verminderen van het aardgasgebruik en de duurzame inzet van biomassa.

Voor iedere gemeente (5) wordt:

  • Inzicht geven in de totale verduurzamingsopgave bij de warmtevraag gebouwde omgeving;
  • Inzicht geven in de mogelijke rol van biomassa als duurzame warmtebron;
  • Inzicht geven in de duurzame beschikbaarheid van lokale biomassa;
  • Inzicht geven over de discussiepunten t.a.v. inzet duurzame biomassa en hoe de bezwaren weggenomen kunnen worden;
  • Plan van aanpak opstellen als leidraad voor andere gemeenten.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland via BEON
periode van uitvoering: 2018 - 2019