Groei- en opbrengstmetingen en Biodiversiteitsmonitoring energieplantages

06 juni 2013

In 1999 en 2000 zijn op diverse plekken in Flevoland energieplantages aangelegd met wilg en populier (in totaal ca. 45 ha). Doel van deze plantages is om ervaring op te doen met de aanleg en het beheer van energiebeplantingen op semi-praktijkschaal.

In de periode 2006-2008 is er op deze locaties een monitoringsprogramma opgezet om inzicht te krijgen in:

  • de groei- en opbrengst (biomassaproductie) van de plantages
  • de biodiversiteitswaarde van de plantages

De biodiversiteitsmonitoring is uitgevoerd door de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF)

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Stichting Shell Research, VSB Fonds & Staatsbosbeheer
periode van uitvoering: 2006 - 2008

Resultaten

rapport:
artikel:
poster:

© Probos , all rights reserved