Projecten Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

In 1999 en 2000 zijn op diverse plekken in Flevoland energieplantages aangelegd met wilg en populier (in totaal ca. 45 ha). Doel van deze plantages is om ervaring op te doen met de aanleg en het beheer van energiebeplantingen op semi-praktijkschaal.

Lees meer...

In dit boek staan de resultaten van langlopend veldonderzoek naar de aanleg en het onderhoud van energiebeplantingen op vijf proeflocaties in Nederland, die in de periode 1993-2000 door het Centrum voor Biomassa Innovatie - voorheen het Centrum voor Plantaardige Vezels - zijn aangelegd en onderzocht. Het is bedoeld voor iedereen die iets met biomassa voor duurzame energie of voor een duurzame grondstoffenvoorziening te maken heeft of in de toekomst te maken krijgt.

Lees meer...

De successie van moerassen verloopt van open water via verlandingsstadia tot moerasbos. Vanuit ecologisch opzicht is elke fase van verlanding van belang. Vitaal rietland moet in direct contact staan met het oppervlaktewater.

Lees meer...

label