Projecten Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

De successie van moerassen verloopt van open water via verlandingsstadia tot moerasbos. Vanuit ecologisch opzicht is elke fase van verlanding van belang. Vitaal rietland moet in direct contact staan met het oppervlaktewater.

Lees meer...

label