In Nederland zijn er veel plannen en ambities om het bosareaal uit te breiden. Voor het realiseren van deze plannen is grond en financiering nodig. Grondeigenaren en financiers die bossen en bomen aan willen planten kunnen elkaar nu vaak niet vinden. Daarom werkt Probos aan het opzetten van een bossenmakelaar.

Wat gaat die bossenmakelaar allemaal doen? We willen klimaatfinanciering toegankelijker maken voor kleine initiatieven. We willen een netwerk opzetten van sleutelpersonen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau die precies weten waar gronden beschikbaar zijn. We willen initiatiefnemers wegwijs maken in het woud aan regels dat komt kijken bij bosaanplant. We willen technische kennis over bosuitbreiding (bijvoorbeeld ontwerp, soortkeuze en aanlegwijze) toegankelijk maken voor initiatiefnemers.

Probos hoort ook graag uw wensen voor de Bossenmakelaar. Waar heeft u behoefte aan? Laat het ons weten via dit reactieformulier!  

Zie voor meer informatie ook het project 'Verkenning en opzetten organisatie Nationale Bossenmakelaar'

Tags

label