Skip to main content

Bijeenkomsten innovatieve verdienmodellen

11 april 2013

Samen met het Bosschap en het LEI is een serie voorjaarsbijeenkomsten samengesteld en gehouden met als onderwerp de economie van bos- en natuurbeheer. Probos heeft hierbij een presentatie verzorgd over kostenverhoging en kostenbesparing.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): LEI
periode van uitvoering: 2013