Skip to main content

Projectevaluaties partners FSC Nederland

02 april 2011

Probos heeft in opdracht van FSC Nederland 19 bouwprojecten geëvalueerd bij 14 verschillende partners van FSC Nederland. Primair doel van deze evaluaties was te toetsen of er in de betreffende projecten FSC-hout (op de juiste manier) was voorgeschreven en uiteindelijk ook is toegepast.

Er is inzichtelijk gemaakt op welke manier verschillende partners in de bouwketen van FSC Nederland het toepassen van FSC-hout borgen binnen de organisatie en welke uitdagingen er nog liggen in het uiteindelijk toegepast krijgen van FSC-hout in bouwprojecten. Er is geconstateerd dat FSC-hout goed zijn plek heeft gevonden in de programma’s van eisen en bestekken die bij de aanbesteding van bouwprojecten en renovaties worden gebruikt. Echter, er is nog geen sprake van controle of er daadwerkelijk, conform bestek, FSC-hout geleverd / toegepast is.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): FSC Nederland
periode van uitvoering: 2011

Resultaten

rapporten