Skip to main content

Wateren van hout

29 augustus 2018

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de ambitie om in 2030 circulair te handelen en in 2050 circulair te zijn. Hiermee draagt RWS bij aan de Rijksbrede ambities op het gebied van de transitie naar een Circulaire Economie (CE).

Jaarlijks komt er bij beheer en onderhoud van het areaal van RWS een hoeveelheid hout vrij. Dit hout vervalt veelal aan de aannemer. Hout is een hernieuwbare grondstof, kan tot hoogwaardige producten worden verwerkt en legt CO2 vast. Vanwege deze eigenschappen kan hoogwaardige toepassing van hout een bijdrage leveren aan de circulaire ambities.

In de afgelopen jaren heeft RWS op verschillende aspecten rondom het wateren van hout en het toepassen van hout in de GWW al initiatieven genomen. De wens is nu om deze afzonderlijke informatie te bundelen, aan elkaar te koppelen en aan te vullen, om te zien of er een proces tot stand kan komen van het vrijkomen van hout tot hoogwaardige toepassing van hout, wat mogelijk als boegbeeld van circulariteit binnen RWS kan functioneren.

Overall doelstelling
Doel van deze opdracht is het krijgen van inzicht in de potentie en een analyse van de keten van het vrijkomen van hout uit beheer en onderhoud en het toepassen van hout binnen het areaal van Rijkswaterstaat.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Sander Teeuwen
opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2018

Resultaten

Rapporten