Skip to main content

Marktmonitor duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2023

13 juni 2024

De Rijksoverheid en de EU willen ontbossing en bosdegradatie voorkomen en duurzaam bosbeheer, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) stimuleren. Duurzaam geproduceerd hout tot norm maken op de Nederlandse markt draagt bij aan deze doelstellingen. Om na te gaan wat de stand van zaken is en om eventuele interventies te plegen, is het belangrijk het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in kaart te brengen en te monitoren.

Om de impact van de aanstaande Europese ontbossingsverordening (European Union Deforestation Regulation of EUDR) te kunnen meten, is het belangrijk nu de baseline te bepalen.

De doelstelling van de opdracht is: 'het in kaart brengen van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2023'. Allereerst richt het onderzoek zich op primaire houten producten. Aanvullend wordt onderzocht of en, zo ja, hoe dit ook voor (een aantal) secundaire houten producten kan worden opgehaald. Eindresultaat is een trendlijn die de door Probos opgehaalde data over 2005, 2008, 2011, 2013, 2015 en 2017 doortrekt naar 2023.

Informatie

Uitvoerders: Eli Prins, Jasper Velthuis, Sander Teeuwen, Mark van Benthem
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Periode van uitvoering: 2024