Skip to main content

Recycling Gebruikt Hout

11 april 2013

Het doel is door de verhoging van het percentage gebruikt hout dat gerecycled wordt - en wel zo hoog mogelijk op de ladder van Lansink - efficiënter om te gaan met grondstoffen. De keten wordt verlengd en CO2 wordt langer in producten opgeslagen. Dit doet de milieudruk afnemen en kan tegelijkertijd voor nieuwe groene werkgelegenheid en innovatie zorgen. Deze werkgelegenheid komt geeft extra rendement aangezien de grondstof tot op heden grotendeels de grens over gaat.

Doelgroep: Bewerkers en sorteerders in de BSA (bouw en sloopafval) sector en ondernemers in de spaanplaatindustrie en/of timmerbedrijven en paletfabrieken.

Dit project kent de volgende werkwijze:

  • bedrijven uit de betrokken branches interesseren en met elkaar in contact brengen en inspireren
  • ondernemers ondersteunen en te stimuleren in de selectie van business cases
  • twee of meer cases nader uit te werken
  • kennisuitwisseling in Nederland tussen diverse partijen te stimuleren (onderzoek, machinebouwers, houttechnologen, chemie etc.)
  • voorbereiden van vervolg(project)

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van de Briel
opdrachtgever(s): Agentschap NL
periode van uitvoering: 2012