Skip to main content

Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2011)

11 april 2013

In de eerste helft van 2012 brengt Probos in opdracht van het ministerie van I&M het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier op de Nederlandse markt in beeld. In 2006 en 2009 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Tijdens de marktmeting wordt gebruik gemaakt van een uniforme methode die Probos in samenwerking met een groot aantal stakeholders in 2011 heeft ontwikkeld. Op basis van de resultaten kan door de rijksoverheid worden bepaald of zij haar beleidsdoelstelling van 50% duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2011 heeft gehaald (Beleidsprogramma Biodiversiteit). Naast aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt ook het marktaandeel van aantoonbaar legaal hout in beeld gebracht.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): ministerie van I&M
periode van uitvoering: 2012

Resultaten

rapporten: