Skip to main content

Inzet van hout voor energie in de Provincie Gelderland - verkenning van de knelpunten en stimuleringsmogelijkheden

06 juni 2013

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Probos samen met Alterra een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten en stimuleringsmogelijkheden voor de inzet van hout voor energie in de Provincie Gelderland.

De verkenning bestond uit:

  1. een deskstudie,
  2. een inventarisatie van succesvolle praktijkvoorbeelden van houtgestookte installaties en
  3. het organiseren van twee rondetafelgesprekken met initiatiefnemers van houtgestookte installaties en (ervarings)deskundigen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2010

Resultaten

rapport: