Skip to main content

Kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout

06 juni 2013

Meer en meer bedrijven, ook in het houtbedrijfsleven, hebben verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan en handelen er naar. Gelukkig zijn er bedrijven succesvol op dit gebied, maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig. Dit is de reden dat Stichting Probos het kennisnetwerk Verantwoord Ondernemen met Hout opzet.

Doel van het kennisnetwerk is het stimuleren van kennisuitwisseling tussen houtbedrijven over de praktijk van verantwoord ondernemen. Het wiel hoeft immers niet twee keer te worden uitgevonden.
Probos werkt al jaren aan dit onderwerp. Onder meer door het organiseren van de symposiareeks Verantwoord Ondernemen met Hout waarvan het kennisnetwerk een logisch gevolg is. De activiteiten binnen het netwerk, zoals verschillende informatie bijeenkomsten en een website, worden gedurende 2 jaar (2007/2008) georganiseerd en gecoördineerd door Probos, na deze 2 jaar kan het kennisnetwerk mogelijk zelfstandig voortgezet worden.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): SenterNovem
periode van uitvoering: 2007 - 2008

Resultaten

website:
in de pers:
verslagen:
rapport: