Skip to main content

Secretariaat Overleggroep Houtvoorziening en Houtproductie (OHH)

06 juni 2013

Drie keer per jaar ontmoeten vertegenwoordigers van het bos- en houtbedrijfsleven ( o.a. Bosschap, AVIH, PHN, VVNH, Staatsbosbeheer, Unie van Bosgroepen) de beleidsmedewerkers van de ministeries van LNV, EZ, VROM en V&W.

In dit overleg stemmen beide partijen de aan de orde zijnde ontwikkelingen in de sector af, maken afspraken over noodzakelijk uit te voeren onderzoek en houden elkaar op de hoogte van acties en initiatieven in de nationale en internationale bos- en houtsector.
Probos coördineert en organiseert de bijeenkomsten.

Informatie

periode van uitvoering: 2003 - 2007