Skip to main content

Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2013)

02 februari 2014

In het najaar van 2014 brengt Probos in opdracht van het ministerie van I&M het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009 en 2012 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Tijdens de marktmeting wordt gebruik gemaakt van een uniforme methode die Probos in samenwerking met een groot aantal stakeholders in 2011 heeft ontwikkeld. De Green Deal 'Bevorderen duurzaam bosbeheer' vormt de aanleiding voor het uitvoeren van deze marktmeting. Naast aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt ook het marktaandeel van aantoonbaar legaal hout in beeld gebracht.

Informatie

uitvoerder(s): Annemieke Winterink, Casper de Groot, Mark van Benthem en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu
periode van uitvoering: 2014

Resultaten

rapport:
bosbericht: