Skip to main content

Uitvoering ISC enquête 2015

08 mei 2013

Op 4, 5 en 6 november 2015 organiseert de Koninklijke VVNH de International Softwood Conference in de Koepelkerk in Amsterdam. De gecombineerde ETTF en EOS marktenquête en de daaraan gelieerde marktrapporten van de verschillende deelnemende landen, vormen een belangrijke basis voor de inhoud van de ISC. Probos voert de gecombineerde ETTF en EOS marktenquête uit, verwerkt de gegevens en  rapporteert  de resultaten. Daarnaast zorgt Probos ervoor dat de landenrapporten die door de deelnemende landen worden opgesteld op tijd worden ontvangen en dat zij in het ISC’15 format worden omgezet en gepresenteerd.

Informatie

uitvoerder(s): Casper de Groot, Gebca Velema en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Koninklijke VVNH
periode van uitvoering: 2015