Skip to main content

VVNH monitoring 2016

01 februari 2017

De VVNH heeft Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen voor het aandeel duurzaam geproduceerd hout opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2015 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

De monitoring voor geheel 2016 van het aandeel duurzaam en legaal geproduceerd hout dat door alle VVNH-leden in de betreffende jaar is geïmporteerd of op de Nederlandse markt is ingekocht, voert Probos ook uit. Op deze wijze wordt per bedrijf inzichtelijk gemaakt hoe het bedrijfsresultaat zich verhoudt ten opzichte van de doelstelling. Daarnaast biedt het de mogelijkheid in beeld te brengen waar de VVNH-bedrijven gemiddeld staan ten opzichte van de op 26 november 2016 vastgestelde doelstellingen.

Ca. 100 VVNH-leden is gevraagd het door hen verhandelde houtvolume te rapporteren en de gegevens worden via een website ingevuld en verstuurd. Probos is ook verantwoordelijk voor het verhogen van de response.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Joyce Penninkhof
opdrachtgever(s): VVNH
periode van uitvoering: 2017