Skip to main content

Biomassapotentieel Overijssel

01 april 2017

In opdracht van de Provincie Overijssel heeft Probos op basis van bestaande gegevensbronnen, maar aan de hand van eigen aannames het biomassapotentieel in de provincie Overijssel ingeschat. Dit potentieel is vervolgens gerelateerd aan de door de provincie geformuleerde doelen voor meer hernieuwbare energie. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een informatiesessie in de Provinciale Staten.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Provincie Overijssel
periode van uitvoering: 2017