Deze studie is erop gericht het marktaandeel van duurzaam (FSC- of PEFC-) gecertificeerde primaire houtproducten op de Belgische markt in 2016 in beeld te brengen. Daarbij vormt de methodiek die tijdens het voorgaande door Probos uitgevoerde marktonderzoek is gehanteerd de basis. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn.

Doelstelling van de studie:

  • Analyse van de Belgische markt van primire houtproducten.
  • Analyse van de Belgische markt van hout dat niet valt onder de scope van het huidige Sectoraal Akkoord.
  • Raming van de evolutie van het aanbon priaire houtproducten en verwerkt hout uit duurzaam beheerde bossen op de Belgische markt gedurende de komende jaren.
  • Rapportering in het kader van de uitvoering van het sectoraal akkoord.
  • Formulering van aanbevelingen aan de Federale Minister van Leefmilieu.


De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Belgische partners BOS+ Vlaanderen vzw en IDEA Consult.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Jan Oldenburger en Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): Federale Belgische Overheidsdienst Volksgezondheid
periode van uitvoering: 2017 - 2018

Tags