Skip to main content

Herkomst tropisch hout op Nederlandse markt

11 april 2013

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006 en in 2009 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2012 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht. Gekoppeld aan en, waar mogelijk, ingebed in deze basis marktmeting wil IDH (Initiatief Duurzame Handel) graag weten wat het land van herkomst van het aandeel gecertificeerd en niet gecertificeerd tropisch hout (gezaagd hout en plaatmaterialen) op de Nederlandse markt is.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Jan Oldenburger en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): IDH
periode van uitvoering: 2012