Vanaf september 2012 tot en met september 2013 zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd voor de 6de Nederlandse Bosinventarisatie (6de NBI). Dat is de opvolger van Meetnet Functievervulling bos (MFV bos) (officieus de 6de Nederlandse bosinventarisatie). Eind 2013 en begin 2014 zijn de gegevens geanalyseerd en in een database en rapport verwerkt

Doel van de inventarisatie was de huidige toestand van het Nederlandse bos in beeld te brengen. Wat is bijvoorbeeld de boomsoortensamenstelling, hoeveel hout staat er in het bos, hoeveel dood hout is er aanwezig en hoeveel hout wordt er geoogst. In totaal zijn er in Nederland op bijna 3200 plekken metingen verricht aan in totaal ruim 85 duizend bomen. Doordat deels op dezelfde plekken gemeten is als bij de vorige inventarisatie, is goed na te gaan hoe hard het bos groeit, en hoeveel er geoogst wordt.. De 6de NBI is uitgevoerd door Alterra in samenwerking met Probos en de Bureau’s Daamen, Silve en Van Nierop. Probos verzorgde o.a. de toestemming voor de uitvoering van de werkzaamheden, de data-verwerking van de houtmeetkundige opnamen en had een rol binnen de analyse en rapportage.

Informatie

uitvoerder(s): Peter Schnitger, Jan Oldenburger en Gebca Velema
opdrachtgever(s): Ministerie van EL&I via Alterra
periode van uitvoering: 2012 en 2013

Resultaten

database:
rapport:
artikel:

NBI MFV logos

Tags

label