Skip to main content

Bosomvorming in Nederland

11 april 2013

De Boswet is grotendeels overgenomen in de nieuwe Natuurwet, maar er is wel een belangrijke verandering aangebracht. Deze verandering heeft betrekking op het feit dat bij de omvorming van bos in het kader van natuurontwikkeling er geen compensatie meer hoeft plaats te vinden.

Zowel de AVIH alsook Probos maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen die deze wijziging kan hebben voor de instandhouding van het bosoppervlak in Nederland. In de afgelopen periode zijn er lokaal, bijvoorbeeld in het kader van Natura 2000, relatief grote aaneengesloten oppervlakten bos omgevormd naar andere natuurvormen. De AVIH heeft Probos daarom gevraagd voor de afgelopen 5 tot 10 jaar na te gaan hoeveel bos er in Nederland is omgevormd en hoeveel daarvan is gecompenseerd.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Patrick Jansen
opdrachtgever(s): AVIH en Probos
periode van uitvoering: 2012

tags: fiets

Resultaten

rapport:
artikelen: