Skip to main content

Beheer LNV-bestanden

06 juni 2013

Probos beheert in opdracht van het Expertisecentrum LNV de archieven.

Van:

  • De Nederlandse Bosstatistiek 1952 – 1963
  • De Nederlandse Bosstatistiek 1964 – 1968
  • De Nederlandse Bosstatistiek 1980 – 1985
  • De Statistiek van branden in bos- en natuurterreinen
  • Meetnet Bosvitaliteit
  • Project bestemmingswijziging bos
  • Gegevens gronden SBB

Derden kunnen in principe gebruik maken van deze archieven. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Probos.

Informatie

uitvoerder(s): Casper de Groot en Patrick Jansen
opdrachtgever(s): EC-LNV
periode van uitvoering: - 2014