Skip to main content

EUwood

06 juni 2013

Het is de vraag of de bossen en andere houtige beplantingen in de EU voldoende hout kunnen leveren om in de toekomstige vraag vanuit de traditionele houtsector en de energiesector te kunnen voorzien.

Daarom heeft de EU een consortium de opdracht gegeven deze vraag te beantwoorden. Het consortium bestond uit de Universiteit van Hamburg, European Forest Institute (EFI), het finse onderzoeksinstituut Metla, Probos en de UNECE Timber Section. Doel van het EUwood project was om voor de EU27 de vraag naar hout vanuit de energiesector en de traditionele houtsector te koppelen aan het potentiële aanbod van hout vanuit het bos en andere bronnen. Om dit doel te bereiken is voor de jaren 2010, 2020 en 2030 een houtbalans voor de EU27 opgesteld. Daarvoor zijn schattingen van de toekomstige vraag uit de energiesector en de houtsector en een prognose van het potentiële aanbod vanuit bos, landschap, fruitteelt, houtketen (bv. resthout) en de afvalsector (bv. sloophout) gemaakt.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Nico Leek
opdrachtgever(s): Europese Commissie (via Universiteit van Hamburg)
periode van uitvoering: 2009 - 2010

Resultaten

rapporten:
artikel: