Skip to main content

EFFECT-EU Forest renewable energy

06 juni 2013

Doel is het in beeld brengen van het biomassa-potentieel van de Europese bossen in relatie tot de verwachte vraag naar duurzame energie (electriciteit en warmte) en de mogelijkheden nagaan om de oogst van biomassa te stimuleren, zowel van onbenut boshout, de aanleg van nieuwe bossen en energieteelt in korte omloop bossen. Bovendien zal de potentiële bijdrage van boshout in Europa worden vertaald in termen van vermeden broeikasgas-emissies als een bijdrage aan het Kyoto-protocol.

Informatie

uitvoerder(s): Leen Kuiper
opdrachtgever(s): Europese Commissie - DG Milieu en Ecofys, EFI
periode van uitvoering: 2004