Skip to main content

Brochure ‘De populier; Natuur, milieu en landschap’

06 juni 2013

Ondanks dat het lange tijd een populaire boomsoort is geweest, weten maar weinig mensen dat de populier een belangrijke ecologische rol vervult en allerlei voordelen biedt voor het milieu.

Om daar verandering in te brengen is een brochure ontwikkeld over deze rol en de mogelijke maatregelen bij aanleg en beheer om het veelzijdige karakter van de populier beter tot zijn recht te laten komen. 

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Bosschap
periode van uitvoering: 2003

Resultaten

brochure:
website: