Skip to main content

Bosbeheer en mountainbike

06 juni 2013

Mountainbiken is in de jaren negentig een populaire tijdsbesteding geworden, maar is niet zonder gevolgen gebleven voor bos- en natuurbeheer en (andere) recreanten. Helaas was in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar de aard en ernst van deze gevolgen.

Daardoor vonden discussies over eventuele schade en overlast die door mountainbikers zou worden veroorzaakt, plaats op basis van emoties en vooroordelen. Er bestond dan ook nog nauwelijks feitelijke onderbouwing voor beheersbeslissingen met betrekking tot het mountainbiken. Hoog tijd dus dat er een onderzoek kwam naar de gevolgen van mountainbiken. De achtergrond van de onderzoeker, zowel bosbouwkundig ingenieur als mountainbiker, was van grote waarde voor dit onderzoek, omdat hij de problematiek van beide zijden kon benaderen. De resultaten zijn verschenen in een rapport en een brochure. Ook is er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.

NB: de mountainbike en andere sporten in de natuur hebben sinds 2003 een vlucht genomen. Dit leidt tot toegenomen drukte in bos en natuur. Bovendien zijn er sinds 2003 studies uitgevoerd door o.a. SOVON en RAVON naar de impact van mountainbiken op verschillende natuurwaarden. Het is belangrijk ook deze nieuwe kennis te bestuderen om te komen tot een gewogen oordeel over de impact van mountainbiken op natuurwaarden.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): Provincie Noord-Brabant, Ministerie van VWS (via NTFU en KNWU)
periode van uitvoering: 2003

Resultaten

verslagen:
brochure:
poster:
Bosbericht:
in de pers:
artikelen:
rapport: