Skip to main content

Elzenhakhout op omgekeerde rabatten

11 april 2013

De vraag naar (houtige) biomassa stijgt snel. Verschillende prognoses laten zien dat er al binnen enkele jaren een tekort aan houtige biomassa zal zijn in Europa. Uiteraard zal dit ook gevolgen hebben voor de prijs van biomassa, die zal naar verwachting zal stijgen. Het telen van biomassa wordt daardoor financieel aantrekkelijk. Stichting Twickel heeft een houtkachel aangeschaft voor de productie van warmte. Naar verwachting produceert het landgoed voldoende houtige biomassa om deze ketel te voeden. Zij wil hiervoor zelfvoorzienend zijn.

Daarnaast wil zij de mogelijkheden om biomassa te telen onderzoeken. Op het landgoed Twickel lijkt els een geschikte houtsoort die hier van nature voorkomt en in de vorm van elzenbroekbos een waardevolle bijdrage levert aan de natuurwaarden. Deze soort voelt zich thuis op natte bodems en die percelen zijn ook beschikbaar op het landgoed voor deze teelt. Om de teelt van biomassa met elzen mogelijk te maken is een teeltsysteem bedacht dat verder uitgewerkt en geprobeerd moet worden, een teeltsysteem met elzen op zogenaamde omgekeerde rabatten. Hierbij wordt grond opzij geschoven, waardoor er een systeem van brede greppels en smalle rabatten ontstaat. De elzen worden in de brede greppels geplant en de oogstmachines kunnen over de (droge) rabatten rijden. Het elzenhakhoutsysteem biedt niet alleen mogelijkheden voor de productie van biomassa, maar ook voor de vergroting van de biodiversiteit. Elzenhakhout is een geschikt habitat voor bepaalde plant- en diersoorten, waardoor ze een bijdrage kunnen leveren aan de natuurdoelen in beekdalen. De elzen kunnen hoge waterstanden gemakkelijk verdragen, waardoor het systeem goede mogelijkheden biedt voor waterberging. Dit project richt zich op het uitwerken van een teeltsysteem voor elzen op zogenaamde omgekeerde rabatten, het verkennen van de bijdrage aan de biodiversiteit en de waterberging, het opzetten van een pilotproject en het demonstreren van deze teelt aan collega-landeigenaren, waterbeheerders en beleidmedewerkers. Verder wil het project een literatuur studie doen naar de bijdrage van dit systeem aan de biodiversiteit en de waterberging. Het project is bedoeld om Stichting Twickel ervaring op te laten doen met dit teeltsysteem, maar ook om andere landeigenaren te inspireren en informeren over de mogelijkheden van biomassateelt. Ook is het bedoeld om bijvoorbeeld waterbeheerders en beleidsmakers te informeren over de mogelijkheden hiervan.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen, Martijn Boosten en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Bosschap
periode van uitvoering: 2014

Resultaten

excursie:
rapport: