Skip to main content

Historische wal Landgoed meer en bos - plan voor herstel en vebeteren herkenbaarheid

10 januari 2017

Op Landgoed Meer en Bos in Den Haag ligt een historische wal uit begin achttiende eeuw. Deze wal vormt de voormalige begrenzing van het landgoed aan de zuid- en oostzijde. Aan de buitenkant wordt de wal begrensd door een ringsloot. Op het talud van de wal zijn nog diverse restanten van historische eikenhakhoutbeplanting aanwezig. De wal wordt momenteel intensief gebruikt als wandelpad. Op diverse plekken heeft het wallichaam sterk te lijden van erosie, waardoor er gaten in het wallichaam ontstaan en er grond in de ringsloot spoelt. Recent zijn de ergste erosieplekken hersteld en zijn er langs het wandelpad op de wal houten balken/palen aangebracht om het wandelpad te begrenzen.

De gemeente Den Haag, beheerder en eigenaar van het landgoed, heeft behoefte aan een integraal plan voor het herstel van de wal, het verbeteren van de herkenbaarheid van de wal en het toekomstig beheer van de wal. In dit plan moet een gedegen afweging worden gemaakt tussen de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarde van de wal en de bijbehorende beplanting. De gemeente Den Haag heeft Probos verzocht hiervoor een plan op te stellen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Gemeente Den Haag
periode van uitvoering: 2017

Resultaten

rapport

Herstelplan wal Landgoed Meer en Bos, juli 2017