Skip to main content

Digitaliseren tijdschrift Populier en actualiseren website populierenland

06 december 2017

De populier is een veelzijdige boom met brede toepassingsmogelijkheden in bos, landschap en stedelijk groen. In de praktijk ontbreekt het echter vaak aan kennis over het beheer en de toepassingsmogelijkheden van de diverse populierensoorten en -klonen. Het is daarom belangrijk om bestaande kennis over de populier digitaal te ontsluiten. De huidige website www.populierenland.com van Stichting Populier bevat een schat aan informatie, maar is al meer dan 15 jaar oud en daarmee niet meer van deze tijd. Ook is de site al enkele jaren niet meer echt geactualiseerd. Probos en Stichting Populier gaan de site daarom moderniseren, actualiseren en beter doorzoekbaar te maken.

Een andere belangrijke, maar weinig bekende, bron van informatie is het tijdschrift Populier, dat in het verleden door Stichting Populier is uitgegeven. Dit tijdschrift bevat 24 jaargangen en is uitgegeven tussen 1964 en 1987. Dit tijdschrift zal worden gedigitaliseerd, waarbij de artikelen via de bibliotheek van Wageningen UR online beschikbaar worden gemaakt, zodat bos-, landschaps- en groenbeheerders van deze vakkennis gebruik kunnen maken.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Gebca Velema
opdrachtgever(s): Stichting Populier, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting De Roos-Gesink, Russell-ter Brugge Fonds, Gravin van Bylandt Stichting
periode van uitvoering: 2018

Resultaten

Artikelen tijdschrift Populier digitaal beschikbaar , 2 oktober 2018