Skip to main content

Klimaatproject revitalisering laagproductief bos

26 september 2018

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten.

Een van deze pilotprojecten is het project Revitalisering Laagproductief Bos. Dit project richt zich op het ontwikkelen van maatregelen om oud, open grove dennenbos met weinig ondergroei (en dus een lage koolstofvoorraad en -bijgroei), te revitaliseren door daaronder een nieuwe generatie bos tot ontwikkeling te brengen. Behalve voor het klimaat is dit ook belangrijk voor de houtvoorziening op langere termijn. Vooral op de Veluwe en in Brabant staat een grote oppervlakte van dit soort bos, waardoor de maatregel in potentie grote klimaatwinst kan opleveren. In het kader van dit pilotproject zal nauwkeuriger worden verkend hoeveel hectare er in Nederland is en hoe groot de klimaatwinst is van de maatregel. In het kader van deze pilot zullen in 2018 op 20 hectare revitaliseringsmaatregelen worden toegepast en getest bij Staatsbosbeheer, gemeenten en particulieren.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten (Probos), Rino Jans & Gerard Koopmans (Bosgroep Midden-Nederland), Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer), Sandra Clerkx (Wageningen Environmental Research), Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2018 - 2019

Resultaten

rapporten

Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer in Nederland