Skip to main content

Oogst van tak- en tophout

11 april 2013

Tak- en tophout uit bossen wordt in Nederland nog maar weinig benut als bron voor houtige biomassa. Dit komt enerzijds omdat men nog niet volledig zicht heeft op de ecologische effecten van de oogst van tak- en tophout. Anderzijds is er ook geen goed overzicht in welke gevallen (bostypen en bosontwikkelingsfasen) oogst van tak- en tophout kostenefficiënt kan worden uitgevoerd.

Probos voert daarom een studie uit naar de mogelijkheden van tak- en tophoutoogst in Nederland. Hierbij worden praktijkervaringen van Nederlandse bosexploitanten verzameld en gecombineerd met literatuurgegevens over potentie, kosten, logistiek en ecologische randvoorwaarden.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Jan Oldenburger & Casper de Groot
opdrachtgever(s): Agentschap NL
periode van uitvoering: 2013

Resultaten

rapport:
Bosberichten:
Verslag:
In de pers: