Skip to main content

Demonstraties biomassaoogst

11 april 2013

De biomassabehoefte is de afgelopen tien jaar sterk gestegen en dit zal naar verwachting de komende tijd nog doorgaan. Talloze prognoses laten dan ook een houttekort zien in de nabije toekomst. Of dit ook werkelijk zal optreden valt te bezien, maar het is wel duidelijk dat er hard gewerkt moet worden aan de productie en oogst van houtige biomassa uit bos en landschap.

In Nederland worden talloze bronnen van biomassa niet of nauwelijks gebruikt. Vaak is dit het gevolg van een negatief of onvoldoende rendement op de oogst of inzameling van deze biomassa. Kostenbesparingen zijn daarom van groot belang om deze biomassastromen beschikbaar te maken voor de opwekking van warmte en elektriciteit. Mechanisering en een effectieve logistiek spelen hierin een belangrijke rol in. Het zijn vaak aannemers die investeren in machines, maar dit doen ze alleen als ze verzekerd zijn dat ze de investering kunnen terugverdienen. Dit betekent dat hun klanten, de terreinbeheerders, zich een beeld moeten kunnen vormen van de toepasbaarheid van een machine. Ook is het zaak om terreinbeheerders kennis te laten maken met de logistiek van oogst en inzameling van houtige biomassa, zodat zij een beter beeld krijgen van de kosten en opbrengsten en de uitvoering in het terrein.

Demonstraties van nieuwe of verbeterde machines en inzamelingsmethoden zijn een uitstekende manier om aannemers en terreinbeheerders bij elkaar te brengen. Probos organiseert daarom in het najaar van 2013 twee oogstdemonstraties.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Patrick Jansen
opdrachtgever(s): Agentschap NL
periode van uitvoering: 2013

Resultaten

in de pers:
verslagen: