Boscursus

11 april 2013

Van meerdere kanten is opgemerkt dat er bij mensen, die werkzaam zijn in de bossector, veel interesse is voor praktijkgerichte cursussen op hun vakgebied. Echter het aantal beschikbare cursussen is erg laag. Dit is de reden dat Probos het initiatief heeft genomen om samen met andere organisaties te gaan werken aan een volwaardig cursusaanbod voor de bossector.

Personen en organisaties met veel praktische vakkennis worden door Probos uitgenodigd om (nieuwe) cursussen te ontwikkelen en te organiseren. Er wordt jaarlijks een gedrukte cursusgids uitgegeven, waarin alle beschikbare cursussen van dat moment worden gebundeld. De gids van 2008 bevatte ruim 60 cursussen van verschillende organisaties en de gids van 2009 bevat bijna 40 cursussen. Daarnaast is ook de website www.boscursus.nl in het leven geroepen, die als uitgangspunt fungeert voor iedereen die een cursus zoekt of wil aanbieden op bosgebied. De cursusgids verschijnt één keer per jaar, maar de website wordt het gehele jaar door up-to-date gehouden. Iedereen die een cursus op het gebied van bos en natuurbeheer aanbiedt, zowel bestaande als nieuwe, mag deze cursus kostenloos op laten nemen in de gids en op de website. Probos betaalt de kosten, omdat zij vanuit haar missie zeer grote waarde hecht aan een goede kennisverspreiding.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen, Annemieke Winterink en Gebca Velema
periode van uitvoering: 2008 -

Resultaten

website:
verslagen:
overig:

© Probos , all rights reserved