Skip to main content

Cultuurhistorie van de oude bossen van de Veluwe

11 april 2013

Doel van het project is om bosbeheerders te stimuleren om de bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten van de oude Veluwse bossen te integreren in beheer, inrichting en publieksvoorlichting. Hiervoor wordt de laatste stand van kennis hierover gecommuniceerd naar bosbeheerders door middel van een symposium en artikel.

Bovendien worden boseigenaren gestimuleerd en door Probos ondersteund om voorstellen voor uitvoeringsprojecten bij de provincie Gelderland in te dienen. Beoogd wordt dat terreinbeheerders bewuster omgaan met de cultuurhistorische kwaliteiten in hun gebied. Dit zal leiden tot de instandhouding en accentuering van deze kwaliteiten in het terrein, waardoor ze ook beter beleefbaar worden voor recreanten en de bijbehorende verhalen er bij verteld kunnen worden. Dit zal leiden tot een grotere waardering van het diverse karakter van de Veluwe en een groter draagvlak voor uitvoering en financiering van het beheer.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Martijn Boosten, Brechtje de Bruin en Patrick Jansen
opdrachtgever(s): provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2009 - 2011

Resultaten

website:
verslag:
artikel:
rapport: