Skip to main content

Onderzoek Bosgeschiedenis in de Euregio Rijn-Waal, Nederlands gedeelte

11 april 2013

NABU Naturschutzstation e.V. werkt samen met Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh aan het project VIEW ´Visualisatie van de bosgeschiedenis in de Euregio´.

In dit project zal de geschiedenis van de bosgebieden in de Euregio Rijn-Waal aan een breed publiek worden gepresenteerd door middel van onder meer brochures, wandel- en fietsroutes, een website en de restauratie van cultuurhistorische objecten. In het project zullen ook de boseigenaren worden voorgelicht over cultuurhistorische elementen in hun gebied en de mogelijkheden om deze elementen te benutten ter bevordering van de recreatieve en educatieve functie van het bos. Als basis voor deze activiteiten dient eerst een beschrijving te worden gemaakt van de bosgeschiedenis van de Euregio Rijn-Waal en de nog aanwezige cultuurhistorische objecten in de bosgebieden.

Probos zal samen met Bureau Overland in de periode 2011-2012 een onderzoek uitvoeren naar de bosgeschiedenis van de Euregio Rijn-Waal. Naast een deskstudie zullen in een aantal kerngebieden veldinventarisaties worden uitgevoerd om nog aanwezige cultuurhistorische objecten in kaart te brengen. Daarnaast zullen door middel van trainingen en andere bijeenkomsten lokale historische verenigingen, terreinbeheerders en andere lokale experts en geïnteresseerden worden betrokken bij het verzamelen van boshistorische informatie en het inventariseren van cultuurhistorische elementen in bossen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Casper de Groot & Patrick Jansen
opdrachtgever(s): NABU Naturschutzstation e.V.
periode van uitvoering: 2011 - 2012

Resultaten

verslag:
rapport: