MTB-route Zwolle

06 juni 2013

Stichting Probos heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over het voorkomen van schade en overlast door mountainbikers in bos- en natuurterreinen. Een methode om mountainbiken te reguleren is door het aanleggen van mountainbikeroutes.

Tot dusverre kwamen routes tot stand zonder gebruik te maken van (de nieuwste) kennis over het bouwen van duurzame routes. Deze kennis is in andere landen opgebouwd en wordt nu door Probos toegepast in een aantal voorbeeldprojecten, waaronder in Zwolle. Daar loopt de route over een voormalige vuilnisbelt die in de jaren zeventig is bebost.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): Provincie Overijssel, gemeente Zwolle, Torclub Zwolle
periode van uitvoering: 2009

© Probos , all rights reserved