Skip to main content

Inventarisatie van de risico’s van natuurbranden op de Veluwe

06 juni 2013

Een studie naar ontstaans- en escalatierisico's van bos- en natuurbranden op de Veluwe. In deze studie is op basis van literatuur en interviews op een rij gezet wat de meest risicovolle vegetatietypen en -eigenschappen zijn voor het ontstaan en escaleren van bos- en natuurbranden.

Daarnaast is bezien in hoeverre de risico's de laatste decennia zijn toe- of afgenomen. Als resultaat is de risico indexering van de brandweer aangescherpt en zijn aanbevelingen geformuleerd gericht op praktische mogelijkheden risico’s te verminderen. De resultaten helpen brandweer en beheerders op dezelfde golflengte te komen in hun communicatie en samenwerking. De studie is uitgevoerd in opdracht van de commissie risicobeheersing natuurbranden Veluwe (CRN-Veluwe).

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Casper de Groot en Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CRN-Veluwe) -- met voucher(co)financiering Senternovem
periode van uitvoering: 2009

Resultaten

rapport: