Veldinventarisaties NHW

06 juni 2013

De forten van de Nieuwe Holladnse Waterlinie kenden in de 19e eeuw uitgebreide beplantingen van hakhout, opgaande bomen en hagen. Deze beplantingen dienden ondermeer ter camouflage van de forten en als barrière tegen aanvallers.

Er wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting en herbestemming van diverse forten. Dit betekent dat er op plekken ingegrepen zal worden in de bestaande beplanting. Om te zorgen dat deze ingrepen op een weloverwogen manier plaatsvinden, is het belangrijk dat de historische waarde van de beplanting bekend is. Probos heeft daarom in opdracht van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie op zeven forten veldinventarisaties uitgevoerd om de restanten van de historische beplanting in kaart te brengen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Patrick Jansen
opdrachtgever(s): Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
periode van uitvoering: 2008 - 2009

© Probos , all rights reserved