Bosbeheer en biodiversiteit

06 juni 2013

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw richten veel beheerders hun beheer sterker op de natuurfunctie dan voorheen, waarbij het naast natuurlijkheid vooral gaat om het verhogen van de biodiversiteit, m.a.w. het verbeteren van de leefomgeving van zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen en vogels.

Er is weliswaar veel informatie over dit onderwerp beschikbaar, maar het is ondoenlijk voor beheerders om al deze dier- en plantgroepen te bestuderen. Daarom zal Probos in haar praktijkreeks voor bosbeheerders een nieuw boek uitbrengen over bosbeheer en biodiversiteit. Ook zal er naar aanleiding van dit boek een cursus worden georganiseerd.
De grote lijnen van het verhogen van biodiversiteit zijn vaak wel bekend, zoals het aanbrengen van structuur, verschraling, dood hout e.d., maar juist de kleine beheersingrepen of aanpassingen die veel effect kunnen hebben voor bepaalde dieren zijn minder bekend of men weet niet precies hoe men dit moet aanpakken. Broeiheuvels voor ringslangen zijn bijvoorbeeld wellicht bekend, maar hoe hoog moet de bult zijn?, Welk materiaal gebruik ik? Hoe beheer ik het? Dit zijn vragen die niet iedere beheerder weet te beantwoorden of makkelijk kan opzoeken. Met een boek dat praktische aanwijzingen voor eenvoudige, goedkope, kleinschalige beheersmaatregelen geeft en afgestemd is op het (interesse)niveau van natuurbeheerders kan daarom veel worden bereikt met het verbeteren van de natuurwaarde van bossen en natuurterreinen.

Enkele jaren geleden is Stichting Probos gestart met een praktijkreeks voor bosbeheerders. Deze praktijkreeks voorziet in een behoefte van bosbeheerders getuige de grote vraag en de vele positieve reacties. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze qua niveau goed aansluiten bij de belevingswereld van natuurbeheerders (professionals en vrijwilligers) door de juiste omvang en vormgeving, het juiste taalgebruik en de zeer praktische insteek.
Tot dusverre zijn in deze reeks verschenen:

  1. De aanleg van geïntegreerde bossen: een ideeënboek (uitverkocht, herziene versie december 2007)
  2. Hakhout; suggesties voor het beheer (uitverkocht)
  3. Historische boselementen: geschiedenis, herkenning en beheer (uitverkocht, nog wel verkrijgbaar bij boekhandel)

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Mark van Benthem
opdrachtgever(s): VSB Fonds, K.F. Heinfonds, Het Geldersch Landschap, SenterNovem, Prins Bernhard Cultuurfonds, BUS, Koningsschool, Provincie Drenthe
periode van uitvoering: 2005 - 2007

Resultaten

verslagen:
in de pers:

© Probos , all rights reserved