Boswet

06 juni 2013

De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij voornemens is om de herplantplicht af te schaffen. Hij is namelijk van mening dat andere wetgeving, zoals de Wet op de Ruimelijke Ordening voldoende waarborgen biedt voor de instandhouding van ons bosareaal.

Vreemd genoeg heeft hij pas recent een evaluatie van de natuurwetgeving in gang gezet, waardoor zijn brief wat voorbarig is. Reden genoeg voor Probos om eens aandacht aan deze materie te besteden. In kort bestek wordt geprobeerd om zicht te krijgen hoeveel bos er verloren zou kunnen gaan als de herplantplicht gaat verdwijnen. Geen eenvoudige taak in de tijd die er voor staat, maar in samenwerking met de handhavers boswet, die zich ook terdege zorgen maken, moet het toch mogelijk zijn om een beeld te schetsen.

Informatie

uitvoerder(s): Mark Vonk
opdrachtgever(s): Biomassa Upstream Stuurgroep
periode van uitvoering: 2006 - 2007

Resultaten

Bosbericht:
Radio:

© Probos , all rights reserved