Quick scan Historische waarde van de beplanting op de Grebbelinie

06 juni 2013

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor onze cultuurhistorie, waaronder ons militaire verleden. Ook de Grebbelinie, één van de bekendste verdedigingslinies van Nederland, staat volop in de belangstelling.

Er worden momenteel diverse plannen ontwikkeld voor het beheer en de ontwikkeling van de forten en werken1 van de Grebbelinie. De meeste werken van de Grebbelinie zijn tegenwoordig begroeid met bomen en struiken. Personen die beslissingen moeten nemen op beleids- of beheersniveau over de beplantingen op en rond de diverse werken van de Grebbelinie moeten in staat zijn om een zorgvuldige belangenafweging te maken tussen de verschillende waarden van deze beplant ingen. Het gaat dan met name om de ecologische, (cultuur)historische en recreatieve waarden.

Stichting Probos heeft daarom in opdracht van de Provincie Utrecht een quick scan uitgevoerd naar de historische waarde van de beplanting op en rond de werken van de Grebbelinie. In dit onderzoek wordt, voor zover mogelijk, ook de beplanting van de onderdelen van de Prolongatie van de Grebbelinie in de Neder-Betuwe tussen de Nederrijn en de Waal meegenomen. De quick scan heeft zich toegespitst op het in beeld brengen van de oorspronkelijke situatie van de beplantingen (de cultuurhistorie). De ecologische en recreatieve waarde van de beplantingen zijn buiten beeld gebleven. Het ging hierbij vooral om de beantwoording van de volgende vragen:

  • Hoe zagen de beplant ingen er uit in de verschillende perioden waarin de Grebbelinie is aangelegd en gebruikt?
  • Welke overwegingen speelden een rol bij aanleg en onderhoud van de beplantingen?
  • Hoe hebben de beplantingen zich sindsdien ontwikkeld?

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Provincie Utrecht
periode van uitvoering: 2007

Resultaten

rapport:
artikelen:

© Probos , all rights reserved