Praktijkboek ‘Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer'

06 juni 2013

Probos gaat in samenwerking met Het Geldersch Landschap in de reeks praktijkboeken het derde boek schrijven over het beheer van cultuurhistorische elementen in bos- en natuurterreinen. Eerder zijn al verschenen ‘Hakhout; suggesties voor het beheer’ en ‘De aanleg van geïntegreerde bossen’. Het nieuwe boek zal verschijnen bij drukkerij Waanders.

In het boek staan beheertechnische aspecten van zogenaamde kleinschalige ‘groene’ cultuurhistorische landschapselementen centraal. Voorbeelden van dergelijke elementen zijn bijvoorbeeld lanen, houtwallen, grafheuvels, sprengen, hakhout, markante bomen, schapendreven, uitkijkheuvels etc. Van elk van de gekozen cultuurhistorische elementen wordt het ontstaan en de historie in het kort beschreven. Vervolgens worden suggesties gedaan voor het beheer van deze elementen, gericht op instandhouding en accentuering.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Provincie Noord-Brabant, VSB Fonds, AVGN, Provincie Gelderland, Koningsschool en Het Geldersch Landschap
periode van uitvoering: 2005

Resultaten

boek:
verslag:

© Probos , all rights reserved