Skip to main content

Beschikbaarheid van houtige biomassa uit bos, landschap en stedelijk groen

26 mei 2019

Martijn Boosten en Jan Oldenburger (Stichting Probos) en David Borgman (Borgman Beheer Advies)
Vakblad Natuur Bos Landschap, mei 2019