Het beheer van boswallen

30 mei 2013

Martijn Boosten en Patrick Jansen
In: Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. (red.: Henk Baas, Bert Groenewoudt, Pim Jungerius en Hans Renes) 2012: Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, hoofdstuk 13 (blz. 219-235).
Zie ook: http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/tot-hier-en-niet-verder-wallenbundel_.pdf (12Mb)