Skip to main content

Bosbeheer en biodiversiteit

24 april 2013

Al enkele decennia staat biodiversiteit wereldwijd in de belangstelling. Dit komt voort uit het besef dat onder invloed van menselijk handelen veel soorten planten en dieren met uitsterven worden bedreigd of reeds zijn uitgestorven. Biodiversiteit betekent letterlijk de variatie aan levensvormen. In dit boek wordt het opgevat als de soortenrijkdom.

Dit boek richt zich op de manier waarop praktisch bosbeheer bij kan dragen aan behoud of herstel van de biodiversiteit. Geconcludeerd wordt dat heterogeniteit en dynamiek de sleutelfactoren zijn voor een grote biodiversiteit. Natuurlijke dynamiek is in het huidige Nederlandse bos veelal op grote schaal uitgeschakeld, waardoor menselijke verstoringen vooralsnog van groot belang zijn voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Voor het realiseren van heterogeniteit moeten bosbeheerders bij voorkeur overal andere ingrepen uitvoeren, op een ander tijdstip en op een andere schaal. Het creëren van variëteit in bostypen en bosontwikkelingsfasen is hierbij van groot belang. Van deze en tien andere structuurelementen wordt de waarde voor de biodiversiteit beschreven.

Het boek geeft geen vastomlijnde beheersadviezen, maar probeert door middel van suggesties voor het beheer het kader te scheppen die elke beheerder voor zijn of haar bos kan invullen. Bosbeheer blijft immers maatwerk.

auteur(s): Patrick Jansen en Mark van Benthem
2008 | 216 pag. | ISBN 978 90 5345 354 4
prijs: € 24,95 (excl. verzendkosten)

Recensies: